Referat fra NorZIG-møte

Tid: 2012-09-18 10:00
Sted: BIBSYS, Trondheim

Tilstede:

Referent: Svenn Gjetø

Saksliste:

Sak 1. Referat fra forrige møte

Referatet godkjent.

Sak 2. Statusrapporter om pågående og planlagt aktivitet som er relevant for NorZIG

Bibliotekenes IT-senter AS

Bibliotek-Systemer As

BIBSYS

Nasjonalbiblioteket

Høgskolen i Oslo

Sak 3. Beholdningsdata i MARC21

Z39.50 levererer i dag beholdningsinformasjon som en del av trefflisten.

MARC21 legger begrensninger på hvordan beholdningsdata kan leveres embedded, felt 852 kan ikke gjentas hvis felt for beholdingsinformasjon er med. Spesielt gjelder dette for periodika.

Overgang til SRU / OAI åpner for flere scenarier.

Beholdningsdata i marc21 samkjøres med mikromarc felt 850, legges i lokalt definert felt 859.

Subfield Description Description (Norwegian)
$a Institution/location Eiende bibliotek/avdeling
$b Sublocation/collection Filial- avdelings- eller samlingskode
$c Shelving location Hyllesignatur
$f Use restrictions (Not in NORMARC)
$h Circulation status (Not in NORMARC)
$x Date of circulation status (Not in NORMARC)
$y Loan expiry date (Not in NORMARC)

Sak 4. SRU-profil 

Flere metadataprefikser er nødvendig for å skille mellom ulike marc-format og bibliografisk/bewholdningsdata. Tor lager et utkast til en versjon 1.2 av SRU-profilen, der tre nye skjemaer er med under punktet Retrieval (NORMARC embedded, .MARC21 embedded og MARC21 holdings).

Sak 5. Status for OAI-PMH

Jfr punkt 2. OAI-PMH brukes ved behov, evt KAN brukes ved behov.

Sak 6. Framtiden for NorZIG

NorZIG skal forsette, flere oppgaver i forbindelse med levering av beholdningsdata og metadataprefiks. Vi satser på årlige møter - benytte mail etc for diskusjoner underveis.

Sak 7. Eventuelt

Ingen saker.

Neste møte: i tilknytning til møte i Systemleverandør-gruppen høsten 2013.

2012-10-09